Tag Archives: stiuk wenecki cena za metr

Sprzedam – kupię kamienicę, telefon nr…

Takie ogłoszenia możemy przeczytać na wielu kamienicach polskich miast. Komunistyczne prawo lokalowe pozwoliło na odebranie majątków, nieruchomości tym, którzy opuścili kraj, natomiast mieszkania przekazane zostały powojennym tułaczom, którzy nie mieli dokąd wrócić. Ludzie mieszkali w tych kamienicach po kilkadziesiąt lat,