BASENY I BRODZIKI WODNE

Najczęściej stosowanym materiałem do budowy bro­dzików, jak również basenów dla roślin, jest beton zbrojony. Stąd też omawiana technologia wykonania brodzika odnosić się będzie również do basenów dla roślin.Po ustaleniu wielkości brodzika i jego wytyczeniu w terenie (według zasad podanych przy omawianiu budowy altan) przystępujemy do wykopu, na dnie którego układamy 20 cm warstwę piasku lub tłucznia kamiennego (ceglanego). Na tak przygotowanym podłożu układamy 15 cm warstwę betonu (na m3 betonu — cementu 250-260 kg, piasku 0,54 m3, żwiru 0,74 m3) zbrojonego stalą 0 8 cm co 20 cm z dodatkiem środka uszczelniającego (plaStibet w i 4% do wagi cementu). Również ściany brodzika wykonujemy z betonu zbrojonego. Deskowanie ścian na glebach lekkich wykonujemy dwustronnie, tzn. od strony wewnętrznej I zewnętrznej brodzika, a na glebach gliniastych możemy wykonać deskowanie tylko od strony wewnętrznej, ponieważ od strony zewnętrznej zastępuje je trwała i równa ściana z ziemi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz. Na blogu zamieszczam moje pomysły na aranżację pomieszczeń, mam nadzieję, że Ci się spodobają. Zapraszam również do komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)