BOGATA TWÓRCZOŚĆ

Nie ma w tym ideale haseł rewolucyjnych ani pochwały heroizmu. Jest natomiast apel o codzienne naprawianie świata w rzeczach drobnych, o nieunikanie życia, o czynienie dobra. Jest to konsekwencja założenia, w myśl którego człowiek swoją nobilitację i status społeczny realizuje poprzez uspołecznienie i twórczy udział w kulturze.Etykę pojmował Witwicki jako dziedzinę praktycznych działań. Jest to etyka społeczna zbliżona nieco do niehedonistycznego utylitaryzmu, tj. doktryny, wedle której jedyną słuszną rzeczą jest czynienie i upowszechnia­nie dobra, ale dobra leżącego poza sferą przyjemności. Dobro to winno być identyfikowane z dobrem społecznym, z rowojem człowieka racjonal­nego, który byłby nie tylko konsumentem, ale i współtwórcą kultury. Cała bogata twórczość naukowa Witwickiego zawiera treści głęboko humanistyczne, akcentujące racjonalne przesłanki aktywności ludzkiej, dzięki której zdolni będziemy budować nową moralność i nową kulturę. Będzie to moralność i kultura świecka.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz. Na blogu zamieszczam moje pomysły na aranżację pomieszczeń, mam nadzieję, że Ci się spodobają. Zapraszam również do komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)