KRYTERIUM PODZIAŁU

Różnią się one między sobą jedynie składem gatunkowym konstytuujących je przeżyć emocjonalnych. Norma prawna zachowuje mianowicie zawsze charakter przeżycia dwustronnego: uprawniaj ąco- -zobowiązującego (imperatywno-atrybutywnego), podczas gdy norma moralna posiada wyłącznie charakter przeżycia jednostronnie zobowiązu­jącego (tylko imperatywnego). Przy czym prawo jest zbiorem reguł postępowania o znacznie większej społecznej doniosłości aniżeli moralność. Prawo, zabezpieczając zarówno stronę czynną stosunków społecznych (uprawnienia), jak i bierną (obowiązki) — doprowadza do tego rodzaju więzi, dzięki którym istnieć może grupa społeczna o cechach stałych. Moralność wprowadza natomiast pod tym względem pewną dowolność — nie gwarantuje bowiem podmiotom żadnych uprawnień do egzekwowania żywionych przez nich roszczeń.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz. Na blogu zamieszczam moje pomysły na aranżację pomieszczeń, mam nadzieję, że Ci się spodobają. Zapraszam również do komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)