LEPSZY WYGLĄD SCHODÓW

W terenie lepiej wyglądają  krótsze biegi z dłuższymi spocznikami. Długość spocz- nika powinna być wielokrotnością liczby kroków (krok 60 +70 cm) plus szerokość jednego stopnia. Przy spocz- nikach dłuższych niż 2,50 m obliczenie ich długości nie ma już praktycznego znaczenia.Przy projektowaniu schodów należy również zwrócić uwagę na odpowiednie nachylenie płaszczyzn pozio­mych stopni, które powinno wynosić 2% , między innymi w celu odporowadzenia wody deszczo­wej.Schody mogą mieć różne układy w zależności od warun­ków terenowych i różne układy konstrukcyjne funda­mentów w zależności od warunków gruntowych. Scho­dy zakładane na glebach podmokłych lub ciężkich glK nach lub też budowane z ciężkiego kamienia powinny mieć fundament głębokości 0,80 + 1,20 m.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz. Na blogu zamieszczam moje pomysły na aranżację pomieszczeń, mam nadzieję, że Ci się spodobają. Zapraszam również do komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)