MIŁOŚĆ JAKO IDEAŁ

„Miłość jako ideał, jako aksjomat rozumu praktycznego, uznajemy jednocześnie za prawdę najwyższą, za punkt kulminacyjny rozumu teoretycznego.”„Miłość jest z punktu widzenia rozumu praktycznego ideałem postępo­wania, z punktu widzenia rozumu »teoretycznego « — najwyższą prawdą. Kultura w sensie idealnym, pożądanym, jest to takie harmonijne skojarze­nie prawd praktycznego i teoretycznego […] rozumu, taki równoległy rozwój różnych stron rozumu praktycznego, który prowadzi ku dobru.” Do cytowanych wyżej uwag dodać trzeba, że ich autor doskonale zdawał sobie sprawę z konsekwencji przyjętych przez siebie założeń. Pisał wszak: „Główny zapewne zarzut przeciw tym naszym poglądom polega na tym, że w nich jednostronnie wysunięta jest na czoło etyka (»rozum praktyczny «), a zignorowany jest rozwój intelektualny w sensie obiektyw­nym i subiektywnym jako całokształt zdobytej wiedzy (»rozum teoretyczny«)”. I dalej: „Właściwie mówiąc, zaprzeczamy niezależnemu istnieniu rozumu teoretycznego, to zaś, co pod te słowa podkłada […] teoria poznania […], uważamy tylko za szczególny wytwór i czynnik rozumu praktycznego”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz. Na blogu zamieszczam moje pomysły na aranżację pomieszczeń, mam nadzieję, że Ci się spodobają. Zapraszam również do komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)