PERGOLA

Pfergola  jest to zespół bramek ustawionych w dowolnie obranym miejscu. Mogą one znajdować się nad przejściem z ulicy do domu, z domu do ogrodu czy też jako zadaszenie wsparte na słupkach z jednej strony i na ścianie budynku z drugiej.Na konstrukcję pergoii składają się kolumny lub słupy nośne i konstrukcja dachowa . Słupy i kolumny mogą być murowane z kamienia, klinkieru, betonu, drewna lub rur stalowych. Natomiast konstrukcję da­chową wykonujemy z drewna i rur stalowych. Spośród opisanych wyżej materiałów najmniej razi wśród zieleni konstrukcja z żerdzi (np. brzozowych) i słupów drew- nianych, najgorszym rozwiązaniem natomiast są słupy, betonowe lub murowane z cegły. Pergole o konstrukcji dachowej drewnianej najlepiej tak sytuować, aby układ pionowy listew miał kierunek wschód-zachód, a to ze względu na uzyskanie odpowiednich światłocieni. Wysokość i odstęp listew powinny być dostosowane do kąta padania promieni słonecznych.Wysokość pergoii powinna wynosić co najmniej 2,20 m, szerokość zaś 2,80 m. Przy budowie pergoii należy unikać proporcji kwadratowych. Ścianę boczną między słupami mogą stanowić kraty drewniane.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz. Na blogu zamieszczam moje pomysły na aranżację pomieszczeń, mam nadzieję, że Ci się spodobają. Zapraszam również do komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)