PROJEKT NAUKOWEJ SOCJOLOGII

Ta skądinąd bardzo interesująca wypcwiedź nie jest równoznaczna z uznaniem materializmu historycznego jako wystarcza­jącej podstawy do naukowego badania zjawisk etycznych. Petrażycki jest skłonny podtrzymywać ważność tez materializmu dziejowego pcd warun­kiem, że pozostaną one w zgodzie z psychologistyczną interpretacją prawa i moralności. Potrzebne jest wręcz, jak nadmienia, „zastosowanie i przystosowanie teorii ogólnej [tutaj: materializmu historycznego — P. J. S.] do specyficznej [czyli psychologistycznej — P. J. S.] natury prawa”.Swój projekt naukowej socjologii, zwanej jeszcze inaczej „teorią procesów społeczno-psychicznych”, Petrażycki zamierzał oprzeć na modelu udoskonalonej przez siebie teorii darwinowskiej. Darwinowską kategorię „walki o byt” oraz kategorię „doboru naturalnego” Petrażycki uzupełr.ia odpowiednio: kategorią „walki emocjonalnej” oraz kategorią „rozwoiu i doboru emocjonalnego”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz. Na blogu zamieszczam moje pomysły na aranżację pomieszczeń, mam nadzieję, że Ci się spodobają. Zapraszam również do komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)