PROWADZONE ROZWAŻANIA

Prowa­dzone przez Petrażyckiego rozważania na temat społecznego działania prawa i moralności polegają właśnie na tego rodzaju redukcji. Jeden ze zwolenników K. R. Poppera, J. W. N. Watkins, scharakteryzował zasadę indywidualizmu metodologicznego następująco: „Zgodnie z tą zasadą ostatecznymi składnikami świata społecznego są indywidualni ludzie, którzy działają mniej lub bardziej właściwie na gruncie swych dyspozycji oraz rozumienia własnych sytuacji. Każda złożona sytuacja społeczna, instytucja lub wydarzenie stanowią rezultat szczególnej konfiguracji indywiduów, ich sytuacji, przekonań oraz środków fizycznych i otoczenia fizycznego. Mogą istnieć niepełne, połowiczne wyjaśnienia zjawisk społe­cznych o dużej skali (powiedzmy — inflacja) w terminach innych zjawisk społecznych (powiedzmy — pełnego zatrudnienia), ale nie uzyskamy ostatecznego wyjaśnienia tych zjawisk o dużej skali, jeśli nie wydedukuje- my ich z twierdzeń o dyspozycjach, przekonaniach, środkach oraz wzajemnych relacjach indywiduów”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz. Na blogu zamieszczam moje pomysły na aranżację pomieszczeń, mam nadzieję, że Ci się spodobają. Zapraszam również do komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)