PRZEZ EMOCJE

Przez emocje pojmuje Petrażycki psychiczną cechę przystosowania się organizmu do warunków życia. Zdolność do reakcji emocjonalnej może być przy tym dziedziczna lub nabyta. Efektem działania emocji jest wywoływanie pewnych procesów fizjologicznych, psychicznych lub woli- cjonalnych. Emocje są więc w ujęciu Petrażyckiego stanami dynamicznymi; kierują one zarówno najprostszymi ruchami organizmów, jak też ruchami wysoko zorganizowanymi, np. w postaci wnioskowania. Istotę wnioskowa­nia interpretował Petrażycki jako powstawanie „nowego połączenia emocji z wyobrażeniem”.Ważną kategorią psychologii emocjonalnej L. Petrażyckiego jest pojęcie motywacji. Motywacjami nazywa on procesy wewnętrzne poprze­dzające jakieś zachowanie. Motywacjami emocjonalnymi są te, którym w trakcie ich powstawania nie towarzyszą żadne procesy poznawcze.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz. Na blogu zamieszczam moje pomysły na aranżację pomieszczeń, mam nadzieję, że Ci się spodobają. Zapraszam również do komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)