SPRAWIEDLIWOŚĆ

Leon Petrażycki, jak celnie zauważa J. Nowacki, problemowi sprawiedliwości poświęcił jeden tylko, 37 paragraf swojej Teorii prawa i państwa w związku z teorią moralności. Tym niemniej, o czym tenże badacz także nadmienia, rola, jaką idea sprawiedliwości spełnia w teorii prawa L. Petrażyckiego, jest daleko donioślejsza, niż można by sądzić chociażby z systematyki tego dzieła. Znane Petrażyckiemu tradycyjne formuły sprawiedliwości nie zadowa­lały go. Cechuje je, jak pisał, „zbyt wielka ogólnikowość i beztreściowość; nie zawierają one nadto oznaczenia specyficznej natury sprawiedliwości”. Skala sprawiedliwości jest, jak powiada, „skalą specyficzną, istniejącą obok różnych innych skal, odpowiednich do poszczególnych dziedzin, i zada­niem naszym jest określić naturę tej skali”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz. Na blogu zamieszczam moje pomysły na aranżację pomieszczeń, mam nadzieję, że Ci się spodobają. Zapraszam również do komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)